Nimetuse Eesti Grid alla on koondatud Eesti haridus-, teadus- ja kultuuriasutusetele suuremahulisteks arvutusteks vajalike arvutus- ning salvestusvõimaluste loomine.

Grid on termin mida kasutatakse geograafiliselt eri kohtades paiknevate arvutite kaasamisel ühtseks ressursiks nii, et kasutaja ei pea mõtlema, kus tema ülesandeid lahendatakse. Omavahel on võimalik ühendada erinevaid arvuteid ja arvutuskeskusi, mis paralleelselt sama ülesande lahendamisega tegelevad.

EENet osaleb Eesti Teadusarvutuse Infrastruktuuri (ETAIS) projektis, mis on Eesti Teaduse Infrastruktuuride Teekaarti objekt.

EENeti hajusarvutuste osakonna põhiülesanne on Eesti teadusarvutuse infrastruktuuri arvutusvõimsuse ja vajalike tugiteenuste arendamine.

Eesti Grid on Eesti NGI (National Grid Infrastructure) Euroopa Gridi Infrastruktuuris (EGI.eu) osalemiseks.